کد آهنگ پیشواز ایرانسل مجید انتظامی خبر ناخواسته

کد پیشواز ایرانسل مجید انتظامی خبر ناخواسته

 ۵۵١١٠٣٢٢ / خبر ناخواسته / مجید انتظامی
نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل مجید انتظامی خبر ناخواسته اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل مجید انتظامی اولین دیدار

کد پیشواز ایرانسل مجید انتظامی اولین دیدار

۵۵١١٠٣٢٠ / اولین دیدار ۱ / مجید انتظامی
۵۵١١٠٣٢١ / اولین دیدار ۲ / مجید انتظامی
نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل مجید انتظامی اولین دیدار اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی آرومم‌ کن

کد پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی آرومم‌ کن

 ۵۵١١٠٣۳۴ / آرومم‌ کن ۱ / ندیم عمرانی
 ۵۵١١٠٣۳۵ / آرومم‌ کن ۲ / ندیم عمرانی
 ۵۵١١٠٣۵٠ / آرومم‌ کن ۳ / ندیم عمرانی
نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی آرومم‌ کن اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی حالا منو

کد پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی حالا منو  ۵۵١١٠٣۴٠ / حالا منو ۱ / ندیم عمرانی  ۵۵١١٠٣۴۱ / حالا منو ۲ / ندیم عمرانی  ۵۵١١٠٣۵۳ / حالا منو ۳ / ندیم عمرانی بخشی از متن همین ترانه حالا منو ندیم عمرانی: شب و تنها خونه و باز تو رو یادم میاره بازم امشب دلم گرفته باز

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی حالا منو اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی چجوری

کد پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی چجوری ۵۵١١٠٣۴۵ / چجوری ۱ / ندیم عمرانی ۵۵١١٠٣۴۶ / چجوری ۲ / ندیم عمرانی ۵۵١١٠٣۴٧ / چجوری ۳ / ندیم عمرانی بخشی از متن همین ترانه چجوری ندیم عمرانی: نشست اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون رو به غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی چجوری اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی مادر

کد پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی مادر ۵۵۱۵۷۴۳ / مادر ۱ / ندیم عمرانی  ۵۵۱۵۷۴۴ / مادر ۲ / ندیم عمرانی بخشی از متن همین ترانه مادر ندیم عمرانی: مادر خوبم الهی قربون تار موهات که سفیده هر زمان نگاه گرمت واسه من به خدا نور امیده زنده هستم تا که هستی تو که چشم بر

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ندیم عمرانی مادر اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »