کد آوای انتظار همراه اول رضا شیری تشنه حضور

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا شیری تشنه حضور

 ۶۷۴۹۲ / تشنه حضور ۱ / رضا شیری

۶۷۴۹۳ / تشنه حضور ۲ / رضا شیری

 

نوشته کد آوای انتظار همراه اول رضا شیری تشنه حضور اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.