کد آهنگ پیشواز ایرانسل ساقی تشنگان صادق آهنگران

کد پیشواز ایرانسل حاج صادق آهنگران ساقی تشنگان

 ۷۱۱۸۹۰ / ساقی تشنگان / حاج صادق آهنگران
 

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ساقی تشنگان صادق آهنگران اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل زمزمه یا حسین صادق آهنگران

کد پیشواز ایرانسل حاج صادق آهنگران زمزمه یا حسین

 ۷۱۱۱۹۹۶ / زمزمه یا حسین / حاج صادق آهنگران
 

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل زمزمه یا حسین صادق آهنگران اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل دشت کربلا صادق آهنگران

کد پیشواز ایرانسل حاج صادق آهنگران دشت کربلا

۲۲۱۳۲۱ / دشت کربلا / صادق آهنگران
۲۲۱۳۲۰ / دشت کربلا بی کلام / صادق آهنگران
۷۱۱۵۴۹ / دشت کربلا بی کلام / صادق آهنگران
۷۱۱۴۱۳ / دشت کربلا / صادق آهنگران
 

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل دشت کربلا صادق آه…

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ای گل زهرا صادق آهنگران

کد پیشواز ایرانسل حاج صادق آهنگران ای گل زهرا

 ۷۱۱۸۶۴ / ای گل زهرا / حاج صادق آهنگران

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ای گل زهرا صادق آهنگران اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ای شهیدان صادق آهنگران

کد پیشواز ایرانسل حاج صادق آهنگران ای شهیدان  ۷۱۱۲۱۴۱ / ای شهیدان / حاج صادق آهنگران متن شعر مداحی ای شهیدان صادق آهنگران : ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود              لاله های سرخ پرپرگشته ایران درود ای شهیدان به خون غلتان خوزستان درود لاله های سرخ پرپرگشته ایران درود ای عزیزان و فداکاران جانباز وطن                       

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل ای شهیدان صادق آهنگران اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل دست من و دامان تو سید مهدی میرداماد

کد پیشواز ایرانسل سید مهدی میرداماد دست من و دامان تو ۵۵۱۴۵۵ / دست من و دامان تو / سید مهدی میرداماد متن شعر مداحی دست من و دامان تو سید مهدی میرداماد : ای جان حسین جانان حسین عالم سنه قربان حسین دست من و دامان تو       چشم منو احسان تو ای جان من قربان

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل دست من و دامان تو سید مهدی میرداماد اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل زینبیه سید مهدی میرداماد

کد پیشواز ایرانسل سید مهدی میرداماد زینبیه

 ۳۹۱۱۱۸ / زینبیه ۱ / سید مهدی میرداماد
۳۹۱۱۱۹ / زینبیه ۲ / سید مهدی میرداماد

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل زینبیه سید مهدی میرداماد اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل طفل زخمی سید مهدی میرداماد

کد پیشواز ایرانسل سید مهدی میرداماد طفل زخمی

 ۲۲۱۳۲۷ / طفل زخمی / مهدی میرداماد

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل طفل زخمی سید مهدی میرداماد اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل با کوه غم سید مهدی میرداماد

کد پیشواز ایرانسل سید مهدی میرداماد با کوه غم

 ۳۳۱۵۳۶۴ / با کوه غم / سید مهدی میرداماد

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل با کوه غم سید مهدی میرداماد اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »

کد آهنگ پیشواز ایرانسل زینبیه حسین سیب سرخی

کد پیشواز ایرانسل حسین سیب سرخی زینبیه  ۳۹۱۱۱۷ / زینبیه / حسین سیب سرخی بخشی از متن همین مداحی زینبیه حسین سیب سرخی : روی تل زینبیه یک نگاه خواهرت را می کشد تا قتلگاه این همه همچون ستاره زخم تن این همه تیر و سنان در یک بدن ای گلم از چه به خون

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل زینبیه حسین سیب سرخی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.

ادامه مطلب »